Мотивация + Работа = ?!

Една от грешките, която правят много хора е това, че ние с всички сили се стараем да получим материалните атрибути на професионалния успех, като погрешно смятаме, че това ще ни направи щастливи:
-ако получаваме по- висока заплата;
-ако заемаме по- престижна длъжност;
-ако имаме по- удобен кабинет, и др. подобни стимули.

В крайна сметка това е, което нашите роднини и приятели приемат за признаци на професионалния успех.

Но точно когато започнеш да отделяш цялото внимание на материалните аспекти на твоята работа, ти рискуваш да започнеш за гониш призраци. Започва да ти се струва, че следващото повишение на заплатата ще те направи непременно щастлив, че е задължително да заемеш нова по- висока длъжност, и др. подобни.

Този път никъде няма да те отведе. Теорията на мотивацията предполага, че ти трябва да намериш отговори на въпроси, много по- различни от тези, които повечето от нас са свикнали да си задават.

Важна ли е за мен тази работа? Ще имам ли на тази длъжност шанс за по- нататъшно развитие? Ще науча ли нещо ново? Ще мога ли да получа признание за това, което върша, и как да го постигна?

Именно тези неща ще те мотивират. Когато разбереш това, онези аспекти на твоята работа, които се поддават на количествени измервания, постепенно ще загубят своето значение.