Пирамида и млм – има ли разлика?

Хората често бъркат и използват като синоними двете понятия. Реалността е, че те се различават основно. Причината е, че хората трудно откриват разликите, а причината се крие по-скоро в заобикалящото ни мнение, отколкото в знанията какво всъщност значат двете определения.

МЛМ пирамида ли е?

Това е един стереотип, който се движи в пространството от преди десетилетия и за съжаление трудно може да бъде изкоренен. Именно с цел да представим основните разлики между млм и пирамида е рази статия.

Какви са разликите между млм и пирамидите

В миналото редица пирамидални структури са се възползвали от незнанието на хората и съответно последните са пострадали, понякога доста сериозно финансово. Оттук насетне е натрупан и този страх, гняв и отрицание на всеки подобен метод за развиване на бизнес.

Реалността е, че пирамидалните структури съществуват, но обикновено те са в сивия сектор, защото са забранени от редица държави в цял свят. Ако се сблъскате с компания от мрежовия маркетинг и я проучите, много лесно ще разберете дали е публична компания или е по-скоро от сенчест тип. Съответно, ако е от вторите, по-добре се откажете от бизнес развитие чрез продуктите и услугите, които предлага тя.

Основна разлика – пари

Хората в пирамидата искат да вземат от вас пари. Идеята е, че за да се включите вие, трябва да предоставите пари, да платите да платите членски внос и обикновено вноската изобщо не е малка – може да бъде 500, 1000 или повече лева. Срещу тази вноска вие не получавате абсолютно нищо, освен обещания за големи суми пари, които може да спечелите в бъдещето. Това е – празно обещание.

При МЛМ се предлагат продукти. Там няма обещание и срещу минимална или дори понякога никаква членска вноска вие получавате правото да продавате продуктите на компанията. Заедно с това имате право да привличате хора с цел да разширите оборота си, тъй като вие получавате комисионна от тези новопривлечени хора.

Искаш ли да станеш част от екипа на сериозна и доходоносна структура в мрежовия маркетинг?

 Имате интерес от възможността да имате месечен доход над 1000 лева?

За повече информация кликнете тук:

 КАК ДА СТАНА ДИСТРИБУТОР В АКВАСОРС

Записване 

И при двете структури има членство. Основната разлика е, че при пирамидата се изисква висока такса – 500 и повече лева. При мрежовия бизнес или няма такса, или тя е в размер на 20, 30, 50 лв, или дори срещу определена стойност трябва да закупите продукти, които да ползвате или да се ангажирате да пласирате.

Продукти

Както отбелязахме вече, при пирамидите няма физически продукти, а само обещания за несметни богатства. При МЛМ има реални продукти, които да пипнете, видите, консумирате, продавате.

Цел

Целта на пирамидата е да привличате хора, които да плащат високи такси, за да се облагодетелстват тези преди вас. При МЛМ целта е да генерирате оборот. Това става като привличате хора и продавате продукти. Колкото по-голяма група от активни хора имате, толкова по-висок оборот ще бъде сумиран и ще вземете реална комисионна още през следващия месец.

Печалба

Много хора смятат, че вече е късно да се включват във всякакви млм структури, понеже първите печелят най-много и за тях няма да има нищо. Всъщност това е огромна заблуда и сега ще ви стане ясно защо.

При пирамидите печелят само първите! Всички останали новозаписани работят за пълненето на джоба на първата група от няколко човека, които са започнали цялата структура.

При млм компаниите е точно обратното – печелят най-много тези, които работят най-много и които имат най-високи обороти. Дори вие да сте сам човек, пак може да печелите, но сумите ще бъдат малки. Първите също ще получават процент от вашия оборот, но той е нищожен, тъй като най-големите комисионни са за вас, тъй като сте работили усърдно през изминалия месец.